برای کسب اطلاعات دقیق و مشاوره تخصصی و مدارک لازم به لینک زیر مراجعه نمایید

+آیا همسر و فرزندان من در صورتی که من پذیرش تحصیلی داشته باشم می توانند همراه من اجازه اقامت سوئد را دریافت نمایند؟

بله همسر و فرزندان زیر 18 سال شما در صورتی که ازدواج نکرده باشند می توانند همراه شما اجازه اقامت سوئد را دریافت نمایند.

+ لیست دانشگاه ها ی معتبر سوئد که از دید اداره مهاجرت سوئد اقامت تحصیلی به آن ها تعلق میگیرد کدام است؟

شما فقط با پذیرش از دانشگاه های معتبر سوئدکه اسمی آن ها در لیست زیر مجود میباشند میتوانید اجازه اقامت تحصیلی سوئد را دریافت نمایید. نام دانشگاه های معتبر سوئد را همواره میتوانید از لینک زیر چک نمایید.

دانشگاه های معتبر کشور سوئد

 توجه داشته باشید دانشگاه World Maritime University   و Folkuniversitet  به عنوان دانشگاه شناخته نمیشوند و شما با پذیرش تحصیلی از این دو نمیتوانید اقامت تحصیلی سوئد را کسب نمایید.