در صورت حادثه در سفر و نیاز به اقدامات پزشکی شما باید بیمه مسافرتی درمانی اورژانسی داشته باشید که در صورت بروز هرگونه حادثه هزینه های پزشکی و بیمارستانی شما را متقبل شود. بیمه شما باید حداقل به مبلغ سی هزار یورو را پوشش دهد و در کل کشورهای حوزه شنگن معتبر باشد.

برای تهیه بیمه نامه اینترنتی میتوانید به بیمه مسافرتی بانک سامان از لینک زیر مراجعه نمایید:

بیمه نامه مسافرتی بانک سامان