لطفا همواره به تفاوت کلمه ویزا و اقامت دقت فرمایید
+تفاوت ویزا و اقامت چه میباشد؟
معمولا از کلمه ویزا (Visa)برای بازدید کمتر از 90 روز و از کلمه اجازه اقامت (resident permit)برای بازدیدهای بالای 90 روز استفاده میشود. اگر مدت زمان اقامت شما در سوئد کمتر از 90 روز میباشد شما برای ورود به سوئد میبایست برای ویزای نوع C اقدام نمایید. اگر شما قصد بازدید از سوئد به مدت بیشتر از 90 روز را دارید در آن صورت باید از اجازه اقامت بالای 90 روز visitor resident permit که ویزای نوع D میباشید اقدام نمایید. اگر هدف شما تحصیل، کار، ثبت شرکت یا ازدواج درسوئد میباشد و زمان اقامت شما درسوئد بالای90 روز میباشد در آن صورت برای اجازه اقامت (resident permit)باید اقدام مینمایید.

+ ویزای نوع C شنگن
ویزای نوع C شنگن اجازه اقامت حداکثر90 روز در حوزه شنگن را در بازه زمانی 180 روز به شما میدهد. یعنی شما مثلا در بازه زمانی اول مهر تا 180 روز بعد حدودا معادل اول فروردین اجازه دارین حداکثر 90 روز در حوزه شنگن اقامت داشته باشین .تعداد روزهای مجاز اقامت شما ممکن است کمتر از 90 روز در حوزه شنگن باشد که در استیکر ویزای شما ذکر میشود وباید به آن دقت داشته باشد

همچنین در ویزای شما تعداد ورود و خروج مجاز شما به حوزه شنگن ذکر میشود. ویزاهای چن بار ورود از نوع C شامل همین مقررات 90 روز اقامت در بازه 180 روز میباشد یعنی در هر 180 روز جمعا شما 90 روز میتوانید در حوزه شنگن اقامت داشته باشید و پس از پایان 90 روز باید از حوزه شنگن خارج شده و تا روز اول بازه 180 روز بعدی اجازه ورود به حوزه شنگن را ندارید.برای محاسبه میتوانید به ماشین حساب مخصوص اقامت شنگن در لینک زیر مراجعه نمایید.

لینک ماشین حساب ویزای شنگن

+ویزای نوع D شنگن
اگر شما قصد بازدید از سوئد به مدت بیشتر از 90 روز را دارید باید برای اجازه اقامت بازدید کننده ( ویزای نوع D ) اقدام نمایید.

+انواع ویزای سوئد
بسته به اینکه نوع ویزای شما C یا D باشد میتوانید برای یک از انواع ویزاهای زیر تقاضا نمایید.

ویزای دیدار خویشاوندان
ویزای بازرگانی تجاری ( بیزینس )
ویزای درمانی پزشکی
ویزای تحصیلی
ویزای توریستی
ویزای فرهنگی
ویزای شرکت دررویدادهای ورزشی و غیره
+انواع اقامت سوئد
اگر شما قصد ماندن در سوئد بالای 90 روز را دارید باید برای یکی از اقامت های سوئد اقدام نمایید.توجه داشته باشید بر خلاف ویزاها، اجازه های اقامت مستقیما در اداره مهاجرت سوئد در داخل سوئد تصمصم گیری و جواب برای سفارت سوئد در تهران ارسال میشوند و سفارت سوئد در تهران مستقیما دخالتی در تصمیم اجازه اقامت شما ندارد. شما فقط برای ثبت اثرانگشت و عکس و همچنین دریافت کارت اقامت به سفارت سوئد در تهران مراجعه می نمایید.

اقامت تحصیلی
اقامت کاری
اقامت ثبت شرکت
اقامت ازدواجی یا پیوستن به خویشاوندان