مدارک مورد نیاز شنگن لهستان

 

1اصل و کپی گذرنامه

) گذرنامه می بایست حداقل 3 ماه بیش از اعتبار ویزای درخواست شده دارای اعتبار بوده، حداقل دارای 2 صفحه آزاد باشد و از تاریخ صدور آن بیش از 10 سال نگذشته باشد(

2فرم درخواست ویزا تکمیل و امضا شده
3 یک قطعه عکس پرسنلی (3.5X4.5)بدون روتوش
4 اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه معتبر متقاضی به همراه ترجمه رسمی و تأیید وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه)
 اصل و کپی کارت ملی معتبر متقاضی به همراه ترجمه رسمی و تأیید وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه)
5بیمه مسافرتی ) به ارزش حداقل 30.000 یورو که کل دوره اقامت متقاضی را در حوزه شنگن پوشش دهد.)
6کپی صفحه اول گذرنامه و روادیدهای گذشته (در صورت دارا بودن)
7رزرواسیون هتل و یا اثبات محل اقامت
8کپی بلیط ها و یا رزرواسیون پرواز
9اثبات تمکن مالی به همراه ترجمه رسمی به زبان ایتالیایی یا انگلیسی (بدون نیاز به تأیید وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه)

 

·       پرینت گردش سه ماهه آخر حساب جاری با مهر و امضای بانکی

·       کارت اعتباری بین المللی شخصی (از قبیل Visa, MasterCard، American Express) و پرینت حساب مربوطه.

·       ضمانت نامه بانکی ( تحت عنوان Fideiussione bancaria) که از سوی شخص دعوت کننده برای متقاضی روادید نزد یکی از بانک ها یا شرکت های بیمه ایتالیایی ایجاد و منعقد می شود. مبلغ این ضمانت نامه نباید کمتراز مبالغی باشد که در جدول واقع درکنسولگری مشخص شده اند.

علاوه بر مدارک یاد شده، چنان چه متقاضی دارای سند ملکی نیز باشد، توسط کنسولگری در پرونده لحاظ می گردد.

 

10 دعوت نامه تکمیل شده

( در صورتی که متقاضی توسط یک شهروند ایتالیایی یا خارجی که اقامت قانونی در ایتالیا دارد، دعوت شود) فرد دعوت کننده باید نمونه دعوت نامه را به صورت کامل پر نموده و تصویر یکی از مدارک شناسایی ذیل را نیز به آن ضمیمه کند:

·       شهروندان ایتالیایی: گذرنامه یا شناسنامه معتبر

·       شهروندان خارجی مقیم ایتالیا: اجازه اقامت با اعتبار حداقل یک ماه از تاریخ خاتمه روادید درخواستی

 

https://ambteheran.esteri.it/Ambasciata_Teheran/resource/doc/2017/11/lettera_invito_per_turismo.docx

 

هزینه های شنگن لهستان

 

ویزا شنگن60 یوروبزرگسالان
ویزا شنگن35 یوروافراد 6-12 سال
هزینه خدمات