مدارکی که در سامانه الکترونیکی وقت سفارت سوئد باید آپلود و بارگزاری نمایید.

  1. گواهی از شرکت مبدا
  2. اسکن پاسپورت
  3. دعوتنامه شرکت سوئدی ( شاما اطلاعات شخصی شما، دلیل بازدید شما از سوئد، مدت بازدید شما، اسپانسر شما یا نحوه پوشش هزینه های شما در سوئد)
  4.   مدارک تمکن مالی   ( اگر مدارک اضافی برای بالا بردن شانس ویزای خود ارائه می نمایید )
  5. پیوست های دیگر
  6. بیمه مسافرتی