مدارکی که در سامانه الکترونیکی وقت سفارت سوئد باید آپلود و بارگزاری نمایید.

  1. اسکن پاسپورت
  2. مدارک تمکن مالی
  3. پیوست های دیگر ( اگر مدارک اضافی برای بالا بردن شانس ویزای خود ارائه می نمایید )
  4. بیمه مسافرتی