مدارکی که در سامانه الکترونیکی وقت سفارت سوئد باید آپلود و بارگذاری نمایید.

  1. گواهی از شرکت مبدا
  2. اسکن پاسپورت
  3. دعوتنامه شرکت سوئدی ( شامل اطلاعات شخصی شما، دلیل بازدید شما از سوئد، مدت بازدید شما، اسپانسر شما یا نحوه پوشش هزینه های شما در سوئد)
  4. مدارک تمکن مالی
  1. پیوست های دیگر ( اگر مدارک اضافی برای بالا بردن شانس ویزای خود ارائه می نمایید )

 

برای باقی مدارک به لینک زیر مراجعه نمایید