مدارکی که در سامانه الکترونیکی وقت سفارت سوئد برای ویزای پزشکی درمانی سوئد باید آپلود و بارگزاری نمایید.

  1. گواهی رزرو بیمارستان یا پزشک
  2. اسکن پاسپورت
  3. گواهی پزشکی از ایران که نشان دهد درمان مورد نظر شما در ایران قابل انجام نمی باشد
  4. پیوست های دیگر ( اگر مدارک اضافی برای بالا بردن شانس ویزای خود ارائه می نمایید )
  5. گواهی پول سپرده شده در سوئد برای درمان
  6. بیمه مسافرتی