برای دریافت وقت سفارت در سامانه آنلاین رابین ثبت نمایید، وقت سفارت و فرم ها تکمیل شده از طریق ایمیل و واتس آپ ( Whats App ) برای شما ارسال می گردد.

مشاوره آنلاین در واتس اپ در لینک گفت و گوی کنار

مشاوره تلفنی تماس با شماره 82111141

مدارک لازم برای درخواست ویزای شنگن سوئد جهت دیدار از اقوام و آشنایان

  ( توجه مهم :  کلیه مدارک باید به زبان انگلیسی یا سوئدی ترجمه شود و  ارائه اصل مدارک و کپی آن در روز مصاحبه سفارت سوئد الزامی می باشد و به تعداد نفرات باید هر مدرک ذکر شده در ذیل ارائه شود )

  1. اصل و کپی گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه تاریخ اعتبار تا زمان انقضا

    2. بیمه نامه مسافرتی با حداقل سقف بیمه   30 هزار یورو برای هر نفر ( بیمه نامه اینترنتی سامان پیشنهاد می گردد -به صورت آنلاین و ساده برای متقاضی صاده می گردد) دارای توضیحات به زبان انگلیسی حتما باشد در غیر این صورت سفارت قبول نمیکند

  3. تکمیل فرم درخواست روادید شنگن ( این فرم توسط ما برای شما تکمیل و جهت پرینت و امضا برای شما ایمیل و واتس آپ می گردد) لطفا فرم را پرینت و امضا نمایید و با خود روز مصاحبه سفارت به همراه داشت باشید. 

  4. پرداخت هزینه آنلاین 60   یورو هزینه درخواست ویزا برای افراد بالای 12 سال و هزینه 35  یورو برای افراد 6 تا 12 سال ( این هزینه توسط ما با مسترکارت برای شما پرداخت می گردد ) 

5. دو قطعه عکس 3 در 4  تمام رخ پشت سفید 

6.نامه استطاعت مالی (Bank Statement  ) یا به عبارتی دیگر نامه موجودی حساب با مهر و امضا که حتما باید این نامه به زبان انگلیسی باشد و زمان آن دریافت آن از بانک حداکثر دو هفته قبل از وقت سفارت باشد– توصیه میشود نامه گردش مالی سه ماه گذشته حساب نیز به این نامه ضمیمه شود. ( برای محاسبه مقدار موجودی حساب اینجا را کلیک کنید)

7. بلیط رزرو هواپیما برای تاریخ ورود و خروج درخواستی

8. مدارکی مبنی بر داشتن محل اقامت موقت در سوئد که میتواند شامل برگه رزرو هتل یا آدرس شخص دعوت کننده در سوئد باشد

9.فرم دعوت نامه 241011 به زبان سوئدی یا فرم شماره  240011  به زبان سوئدی که این فرم توسط شخص ساکن در سوئد تکمیل امضا  اسکن میشود و برای شما ایمیل میشود

10.پرشون بویس (Personbevis ) که توسط شخص دعوت کننده ساکن در سوئد برای شما فرستاده میشود

11.ترجمه شناسنامه فرزندان همراه ( نیاز به مهر دادگستری و وزارت خارجه در ترجمه نمیباشد- مهر مترجم رسمی کافی میباشد)

12.ترجمه عقدنامه در صورت همراه بودن همسر شما در سفر و درخواست ویزا ( نیاز به مهر دادگستری و وزارت خارجه نمیباشد- مهر مترجم رسمی کافی میباشد )

13. کپی پاسپورت یا آی دی کارت شخص دعوت کننده ساکن سوئد 

14. مدارک شغلی و حساب بانکی شخص دعوت کننده در سوئد در صورتی که هزینه های سفر شما را وی تقبل کرده باشد 

مدارک پشتوانه  (Supporting Documents )  غیر الزامی 

برای اینکه شانس دریافت ویزای خود را بالا ببرید نیاز به ارائه مدارکی جهت  اثبات وابستگی و پیوند با وطن خود دارید. هر چه این مدارک قوی تر باشد و بازگشت شما پس از اتمام سفر را تضمین نماید شانس دریافت ویزای شما بیشتر میگردد.

  1. ترجمه سند ملکی در صورتی که فقط به نام متقاضی ویزا باشد
  2. نامه اشتغال به کار یا اشتغال به تحصیل از دانشگاه ( ترجمه انگلیسی همراه اصل نامه باشد )
  3. حکم کارگزینی رسمی و آخرین فیش حقوق( ترجمه انگلیسی همراه اصل نامه باشد )
  4. فیش های حقوق ، دفترچه تامین اجتماعی یا مدارک دال بر عضویت در تامین اجتماعی، دفترچه خدمات درمانی  یا معادل آن  و یا نامه از کارفرما که در آن دلایل عدم وجود این دفترچه توضیح داده شده باشند( ترجمه انگلیسی همراه اصل نامه باشد )
  5. اثبات فعالیت تجاری نامه از صنف، پروانه کسب یا معرق تجاری(، سوابق تامین اجتماعی، خدمات درما ن ن یا مدارک معادل )در صورت وجود( مدارک تکمیلی برای افراد خاص ترجمه انگلیسی همراه باشد)

مدارک تکمیلی که باید توسط افرادی که به گروه های خاص تعلق دارند به سفارت ارائه شود:

اعضای دولت، نمایندگان مجلس یا اعضای سایر نهادهای تعریف شده در قانون اساسی: یادداشت
شفاهی، حکم کارگزی ن پ و یا مدارک رسمی دیگر
سازمان ملل یا نهادهای رسمی کشورهای
ی
کارمندان سفارت خانه ها، کنسولگری ها، دفاتر نمایندگی
عضو: گواهی اشتغال به کار از محل کار مربوطه
شدف رن اسناد رسمی: حکم انتصاب
شاغل ر ی : افرادی که در حوزه کسب و کار آنها اتحادیه صن نف تشکیل شده باش د )پزشکان، جراحان،
نامه از سازمان
ن
دندان ی ن تشکان، داروسازان، وکلا، مهندسان عمران و اعضای خانواده آنها(: گواهی نامه یا معرق
یا اتحادیه صن نف مربوطه
قضات: مدارک کاری و احکام مربوطه از قوه قضاییه
مدیران ارشد دول ر ت : یادداشت شفاهی یا حکم کارگزی ن پ
دانشگاهیان )دانشیار، استادیار، استاد تمام، پروفسور، استا د مهمان، مدیر، رئیس دانشکده یا رئیس
دانشگاه(: حکم کارگزی ن پ از وزارت علوم
افسران ارتش، اعضای ن رنوی انتظامی و دیگر نهادهای نظامی: یادداشت شفاهی یا حکم کارگزی ن پ از بخش
اداری مربوطه
خرننگاران: کارت خ تنگاری و قرارداد کار
ورزشکاران: حکم از فدراسیون ها و تشکل های رسمی ورز ر سی که در آنها تاری خ استخدام ) ر شوع فعالیت( و
سطح مهارت فرد )حرفه ای یا آماتور( قید شده باشد و یا مدارگ دال بر حضو ر در مسابقات کشوری یا بین المللی