زبان کشور کانادا

توسط |۱۳۹۸-۱۲-۱۲ ۰۲:۰۰:۱۹ +۰۰:۰۰اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۸|ویزای کانادا|

زبان کشور کانادا موضوع مقاله ی امروز ماست.کشور وسیع و زیبای کانادا به علت دارا بودن آب و هوا و طبیعت بکر˓ اماکانات و خدمات رفاهی فراوان و چند ملیتی بودن آن از دیرباز تا کنون افراد زیادی را ترغیب کرده که برای مهاجرت و تحصیل و یا حتی یک سفر توریستی چند روزه نام